Det grundlæggende om Familiesammenføring

You are here:
< Back

Denne vejledning er IKKE et eksempel på hvordan alle ansøgninger om familiesammenføringer er!

Men den er en oplysning om hvordan ansøgninger om familiesammenføringer KAN være. Før du læser videre, skal vi også bede jer om, at ingen ansøgninger om familiesammenføring bliver sendt ind, uden et ekstra tjek af enten en jurist eller en meget erfaren venligboer. Den mindste fejl/mangel i ansøgningen, og det hele går om.

Hjælper du en person med at søge om familiesammenføring, og kommer i tvivl om hvordan ansøgningen skal udfyldes, så kontakt venligst de Venligboere som ved noget om det.

Oprids af praksis for familiesammenføringssager
Alle som er flygtning i Danmark og har haft ophold i 3 år i DK, kan søge om at blive sammenført med sin familie.

Når der ansøges om familiesammenføring, er der nogle krav som skal opfyldes.

  • Gyldige ID papirer på alle familiemedlemmer der ansøges om
  • Gyldig vielsesattest
  • Gyldig familiebog

Ligeledes er det vigtigt at al dokumentation, som er på et andet sprog end dansk, er oversat. Dokumentationen skal være oversat af en godkendt og certificeret tolk (Skal have et såkaldt Tolkenummer). Her kan Dansk Flygtningehjælp (Herefter DFH) være behjælpelige. At få dokumenterne oversat koster penge, og det er ansøgeren selv, som betaler for oversættelsen. Praksis er, at man sender de scannede dokumenter til en sagsbehandler i DFH. Her tager man en vurdering omkring, hvad det vil koste, og man får prisen oplyst pr telefon.

En vigtig ting omkring vielsesattesten. Den skal være underskrevet af 1 vidne, Imamen, eller den person som forestår vielsen, OG både mand og kone! Mangler der underskrifter kan konsekvensen være afslag.

De familiemedlemmer som der søges sammenføring med, skal have taget en såkaldt Biometri. Biometri er et ansigtsfoto samt fingeraftryk.

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/aegtefaeller/aegtefaeller.htm

Det er ligeledes meget vigtigt at udrejseby/lufthavn skrives i ansøgningen. Også hvilken Dansk ambassade familien kan tage kontakt til. Og sidst men ikke mindst, et telefonnummer familien kan træffes på!

Hvem kan søge familiesammenføring – og med hvem?
En vigtig ting omkring ansøgning om familiesammenføring er, at har man børn som er over 18 år, så vil det være spild af tid at ansøge om sammenføring med dem! Børn over 18 år betragtes i systemet i Danmark som værende myndige og at de kan tage ”vare” på sig selv. Når et barn, ifølge dansk lovgivning er myndigt, må de selv rejse til Danmark og søge om ophold i Danmark.

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/boern/boern.htm

Det er muligt at søge om familiesammenføring med familiemedlemmer som ikke er ens kone eller børn. Det kræver at ens kone og børn ikke længere lever eller at man ikke har en kone og børn. Dette kunne f.eks. være en ung uledsaget flygtning. Her vil man kunne søge om sammenføring med ens forældre og/eller søskende.

https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/familiesammenfoering/oevrige-familiemedlemmer.htm

Sagsbehandlingstid

Når man har indsendt sin ansøgning om familiesammenføring, er der en sagsbehandlingstid. Denne sagsbehandlingstid kan man følge på:

www.nyidanmark.dk

Her logger man ind med sit NemID. Der vil være 4 stadier som er: 1-4
Behandlingsprocessen er følgende:

Man vil modtage 1’ste ”prik” når ansøgningen er modtaget og screenet af HK medarbejdere. Denne behandlingstid er typisk omkring 3 måneder. Efter 1’ste prik bliver ens ansøgning sendt videre til medarbejdere i Udlændingestyrelsen (Herefter US). Er der ingen krav til yderligere eller manglende dokumentation, vil ansøgeren nå til prik nummer 2! Denne proces tager også typisk omkring 3 måneder. Når ansøgningen er godkendt af US, går den videre til den egentlige sagsbehandling. Her skal der forventes mindst 6 måneders sagsbehandlingstid!

Under sagsbehandlingen vil ansøger kunne følge sagsbehandlingen ved at logge ind med sit NemID på nyidanmark.dk. Der vil være 4 stadier, i form af felter, som bliver farvet blå efter hvor langt sagsbehandlingen er. De 2 første felter vil blive blå, når ansøgningen er godkendt til egentlig sagsbehandling. Herefter vil der ikke ske noget i meget lang tid! Det tredje felt vil blive blåt, når man er tæt på at afgøre om familiesammenføringen kan godkendes.

Under denne proces vil det være en god ide at ansøger tager kontakt til sin lokale Venligbo-gruppe og finde en bisidder som ofte tager kontakt (På ugentlig basis) til US, for at spørge til, hvordan sagsbehandlingen skrider frem. Al kontakt til US omkring en specifik sag, bliver noteret ind i sagen således, at uanset hvilken call-centermedarbejder, der besvarer opkaldet, kan se den kontakt der har været. Det er vigtig ved kontakt til US, at bisidder og ansøger sidder sammen, således at ansøger kan bekræfte bisidderens opkald.

Ekstra personlig støtte
Denne ansøgningsproces er meget hårdt for ansøgeren, og der vil være dage, hvor alt er ”sort” og ansøgeren har lyst til at opgive det hele!  På disse dage er forståelse og trøst meget vigtig! Man skal også være opmærksom på, at ansøgerens familie vil være under et ekstremt hårdt pres, og kan slet ikke forstå at der ikke sker noget.

Når endelig den store dag oprinder, er det en kæmpe forløsning! Både for ansøger, familie og bisidder. Ofte er det faktisk ansøger som opdager at sammenføringen er godkendt før ansøger får besked pr. Brev eller i E-boks. Forstået på den måde, at når man har ventet i rigtig lang tid på afgørelsen, så tjekker man Nyidanmark hver dag. Ofte flere gange om dagen! Erfaringen er at når man logger ind på Nyidanmark, er det oftest om aftenen at portalen er blevet opdateret, og dermed ser man at sammenføringen er bevilliget. Herefter modtages der mail at der er post i E-boks.

Når ansøgningen er godkendt
Nu hvor sammenføringen er godkendt, står man foran en meget hektisk og stressende periode. Efter sammenføringen er godkendt har man 2 måneder til visum skal være afhentet.

  • Ansøger skal finde penge til flybilletter til familien.
  • Ansøger skal finde penge til at betale for udrejsevisum. Beløbet er typisk 1450,- kr. For alle familiemedlemmer over 5 år. Børn under 5 år er halv pris. Prisen kan variere fra land til land.
  • Bor familien ikke i udrejsebyen, skal der også findes penge til hotelophold.

Det kræver en del planlægning at få en sammenføring til at gå op i en højere enhed. Før der hentes visum skal man sikre sig at der er transport til lufthavn og eventuelt fra hjemby til udrejseby. Når visum hentes på ambassaden er det gældende i 48 timer.

Når der bestilles flybilletter er det vigtigt, at der tages højde for at mellemlandinger IKKE er tilladt i andre Arabiske lande. Ej hellere i ikke-EU lande. Der er undtagelser fra visse afrikanske lande med mellemlanding i Tyrkiet, da man på visse flyruter kun har mulighed for at mellemlande i Tyrkiet.

OBS: På et tidspunkt var der usikkerhed på en del af lovgivningen omkring Tyrkiet. Det lader til, at hvis man har opholdt sig ulovligt i Tyrkiet uden gyldigt ID, så kan der forekomme en ekstra betaling, når man skal forlade landet.
Tjek op på dette i dit konkrete tilfælde.

US formoder at inden længe vil det heller ikke være muligt med mellemlanding i Storbritannien grundet landets udtrædelse af EU. Lige nu anbefaler US, at der ikke mellemlandes i Storbritannien.

Bolig og kommunen
I mange kommuner er det vanlig praksis at ansøgere med opholdstilladelse bliver boligplaceret i midlertidige boliger. Dette skyldes, blandt andet, mangel på boliger som ansøgere har råd til at bo i. Men også en strategi om at når en ansøger søger om familiesammenføring, er det mere ”økonomisk” at boligplacere en flygtning i en midlertidig bolig, fremfor i en permanent bolig!

Det er et udslag af at ansøger får hjælp til indskud fra ”Udbetaling Danmark” og at ansøger ikke kan flytte til en anden kommune i den 3-årige Integrationsperiode. Når en flygtning bliver sendt til en kommune, hvor man skal bo, så må ansøger blive i den kommune i 3 år. De 3 år er den tid vores regering har besluttet at det vil tage at integrere en flygtning!
Når ansøger og familie får tilbudt en permanent bolig fra bopælskommunen, skal man være opmærksom på, at ønsker familien ikke denne bolig, så har kommunen ikke pligt til at finde en anden bolig til familien. Herefter er det udelukkende familiens ansvar selv at finde en permanent bolig.

Der er nogle få sager, hvor en flygtning har fået ”lov” til at skifte kommune/bopæl! Men som udgangspunkt er det ikke muligt at flytte til en anden kommune i ens integrationsforløb!

Når man bliver familiesammenført, er det ikke utænkeligt at hele familien skal bo på meget få kvadratmeter i den første tid! Mange kommuner er meget opmærksomme på familiesammenføringer. Men det kræver at ansøger informerer om at deres familie er på vej til Danmark!

Efter familien er ankommet til Danmark er det vigtigt, at man på førstkommende hverdag tager familien ned på Borgerservice, så familien kan blive registreret så de kan få Sygesikringsbevis. Når man har modtaget sygesikringsbevis, vil der blive indkaldt til informationsmøde ved Jobcenter. Først når man har været til det møde, er man berettiget til at modtage Integrationsydelse.

Krav om integration og bolig
Ansøger skal ligeledes være opmærksom på, at når familien ankommer til Danmark, stilles der fra dag 1, samme krav om integration som der allerede er til ansøgeren! Efter sammenføringen vil mange kommuner tilbyde familierne ÉN permanent bolig. Som udgangspunkt er familien forpligtet til at tage imod den anviste bolig. Siger man nej, får man ikke et nyt tilbud. Man må gerne selv finde en bolig – dette vil mange kommuner godtage og også hjælpe med at søge indskud til lejligheden. Nogle kommuner tillader også at ansøgeren må beholde de møbler kommunen har udleveret til den midlertidige bolig. Men herudover skal ansøger selv finde det der behøves! Og her kommer Venligboerne ind i billedet!

Mister du din bolig
Mister du din bolig på grund af manglende huslejebetaling, skilsmisse eller andre årsager, får man heller ikke et nyt tilbud. Til gengæld har kommunen pligt til at sikre, at ingen børn bor på gaden i Danmark. Det betyder, at der bliver indledt en anbringelsessag med det samme kommunen bliver kontaktet af boligforeningen eller på anden måde finder ud af, at du står uden bolig. Manglende huslejebetaling medfører fogedudsættelse. Boligforeningerne kan være meget hurtige til at vælge denne løsning, hvis man ikke SELV kontakter dem og laver en aftale om betaling af husleje.

Børnenes reaktion på familiesammenføring
Når en familie bliver sammenført efter, måske, 2-3 år adskillelse er det ikke unormalt at børnene udviser en reaktion! Denne reaktion kan være afstand til far og at barnet ikke vil kommunikere med far!  Det er, efter min erfaring, en helt normal adfærd! Barnet ”straffer” far fordi han har været væk i så lang tid!
Men når hverdagen melder sig, bliver det godt igen.